0915 488 439

Giá trị cốt lõi

Với phương châm của mình, Công ty TNHH SX TM May Thêu Tân Bình luôn làm việc dựa trên những giá trị sau:

  1. Khách hàng luôn là trọng tâm: Khách hàng luôn là trọng tâm trong việc hoạch định chính sách và chiến lược của Tân Bình.
  2. Trách nhiệm xã hội: Với vai trò của một doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, Tân Bình không chỉ tập trung mục tiêu kinh doanh mà còn tích cực khẳng định sự lãnh đạo của mình trong việc cải thiện mức sống xã hội và sự phát triển của cán bộ công nhân viên chức và cho cộng đồng.
  3. Sáng tạo và chất lượng: Những yếu tố trung tâm của sáng tạo là kỹ năng ra các mẫu thiết kế phù hợp nhất, lựa chọn chất liệu, cải tiến thiết bị và hệ thống sản xuất bằng cách sử dụng công nghệ mới nhất có sẵn. Tân Bình luôn luôn đặt ra những tiêu chuẩn để đáp ứng hoặc vượt những yêu cầu của thị trường và người tiêu dùng.
  4. Trách nhiệm với cán bộ công nhân viên chức: Tạo ra một môi trường khỏe mạnh, an toàn và đầy đủ để cán bộ công nhân viên chức của Tân Bình có thể phát huy được tiềm năng cá nhân.
  5. Linh động và hiệu quả: Hệ thống sản xuất và quản lý của Tân Bình mang tính linh động cao nhằm đáp ứng những nhu cầu thời trang đa dạng phong phú của khách hàng.

Khách hàng