0915 488 439

Hình ảnh về Tân Bình:

1/ Xưởng may Tân Bình:

2/ Xưởng in:

3/ Xưởng thêu:

Khách hàng